AMK

Järjestämme keväisin ja syksyisin 30 oppitunnin valmennuskurssin pienryhmissä ammattikorkeakoulun tekniikan ja liikenteen linjalle.

Kurssin aikana käydään pääsykokeen kannalta oleelliset matematiikan ja fysiikan perustaidot. Molemmissa aineissa lähdetään liikkeelle alkeista. Matematiikan puolella tutuiksi tulevat fysiikassakin kriittinen yhtälönratkaisu sekä prosenttilaskut ja perusgeometria. Fysiikan puolella käsitellään mekaniikan (liikennefysiikka, energia, voima ja teho), sähkön ja termodynamiikan perusteet.